08-06-2013 Korenfestival te Monnickendam

8 Juni treden wij op tijdens het bekende Korenfestival te Monnickendam. Voor de achttiende keer organiseert de Cantorij Grote Kerk haar Korendag op zaterdag 8 juni 2013. Het accent van de Korendag ligt vooral op het stimuleren van de koorzang en op het interesseren van meer mensen voor het gezamenlijk musiceren.

Uit de enorme belangstelling die in de loop der jaren is ontstaan, blijkt hoezeer er wordt genoten van de verscheidenheid aan koorzang. Ook de pers laat zich lovend uit over de muzikale prestaties en de gezellige sfeer in de stad Monnnickdam. Het is "Een muzikale traditie die in ere gehouden moet worden".

Programma

Zaterdag 8 juni 2013 zal in het teken staan van een doorlopend zangfestijn in alle kerken en andere locaties van Monnickendam. Reeds vele jaren nemen ongeveer 90 koren deel, waarvan velen bij herhaling en sommigen zelfs ieder jaar.

Elk half uur brengt een koor haar eigen programma van maximaal 25 minuten, met08-06-2013 Korenfestival te Monnickendam of zonder begeleiding van instrumenten. Aan het eind van de Korendag is in de Grote Kerk de SLOTMANIFESTATIE met samenzang van bekende liederen in samenwerking met een muziekcorps.

Kosten

€ 3,00 per persoon incl. programmaboekje en toegang tot alle locaties
Jeugd tot 16 jaar heeft vrij toegang